Ninja Kaplumbağlara İnanmıyorsanız Kuran’da geçen cin ve melek gibi varlıklara neden inanıyorsunuz?

Ninja Kaplumbağlara İnanmıyorsanız Kuran’da geçen cin ve melek gibi varlıklara neden inanıyorsunuz?

Bazen “Melek gibi varlıkların kanıtları nedir? kanıtları yoksa neden inanalım?” tarzı sorular geliyor. Bu soruyu soranlardaki yanılgı sırf Kuran’da geçtiği için inandığımızı düşünmeleridir.  Melek ve cin gibi şeyler bilimsel bir kanıt olmadan da kanıtlanabilir. Biz bu gibi şeylere zaten Kuran’ın Allah kelamı olduğuna inananlar olarak inanıyoruz.

Bu gibi şeylerin kanıtı tümdengelime göre yapılır. Mesela meleklerin varlığını şu şekilde ele alabiliriz:1. Melekler vardır ya da Yoktur.2. Kurana göre melekler vardır.3. Kuran’ın Allah kelamı olduğuna dair kanıt/argüman vardır ya da yoktur.4. Kuran’ın Allah kelamı olduğuna dair kanıt/argüman vardır.5. Demek ki melekler vardır.
Bu yöntem matıksal tümdengelim ( Logical Deduction) olarak adlandırılıyor ve felsefede bu şekilde mantık yürütmek evrensel kabul görmüş bir yöntemdir.[1] Daha doğrusu mantık yasalarına göre zorunlu olarak doğrudur.
Bu mantıksal tümdengelimin en basit hali ile şu şekilde formüle edilebilir:
(A=doğru öncül)
1. A → B2. B → C3. öyleyse A→C
Bu melek örneğinde öncüllerin doğru olduğu taktirde çıkan sonuç ta otamatikmen doğru oluyor (yani 1’den 4’e kadar tüm öncüller doğru ise 5 te doğru olmak zorundadır). Kuran’ın Allah’ın kitabı olduğunu gösteren her kanıt, aynı zamanda meleklerin varlığına kanıt niteliği taşımaktadır.

Be Sociable, Share!

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir