Sorular


Duamızın kabul oldğuna dair işaretler varmıdır dualar nasıl kabul olur, dualar neden kabul olmaz, duanın kabul olması - 4. Temmuz 2016

İnsan duasının kabul olup olmadığını anlayabilmesi için Allaha olan bağlılığını ilk önce gözden geçirmesi gerekli.Çünkü bir insan hislerini kenara bırakarak sadece ahiret hayarını düşünebilirse bunun farkına varabilir.Ettiği duanın kabul olmadığını gören bir insan bu benim imtihanımdır.Elbetteki beni yaratan hakkımda bunu laik görmüştür.Görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler deyip kenara çekilebilmelidir.Ettiği dualar hemen kabul oluyorsada bunun altında acaba neden sorusunu araşıtırması gereklidir.Dua edip kabul olunan şeylerde bizim için bir imtihandır.Acaba kulum bu saatten sonra ne yapacak? Beni unutacakmı Yoksa beni anacakmı.


hasan sabbah hakkında dıceklerın varmı 4. Temmuz 2016

İran’da Kum kentinde dünyaya gelmiştir(bazı tarihçilere göre buraya Kufe’den göç etmiştir). Zamanın önde gelen okullarında okuma şansı bulmuştur. Ailesiyle birlikte Rey şehrine gittiğinde burada Şii inancının önderleriyle temas etmiş ve Şiiliği benimsemiştir. İran’a döndüğünde Selçuklu sarayında yüksek bir memuriyetle işe başlayacaktır. Bazı suçlamalara göre onun aklında daima padişahlık vardır.[kaynak belirtilmeli] Bu dönemde ünlü Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün emrinde çalışmaya başlamıştır.
Ömer Hayyamla bir sohbeti sırasında Ömer’in ona, “bu insanlar cennet için yaşıyorlar, ancak onlara bir cennet verebilirsen onları yönetirsin” sözünden bir strateji çıkardığı yönündedir.
Bundan sonra kesin olarak bilenen ise Hasan Sabbah’ın yoğun dini çalışmalarından sonra örgütlenmeye başladığı ve Alamut kalesini ele geçirip burada üslenmesidir. Söz konusu kalede 2 bin müridinin yaşadığı söylenmektedir. Ömer Hayyamın ona söyledikleri üzerinden kendisi bir cennet yaratmaya çalışmıştır.Büyük bir ahmaklık içerisinde oaln insanlarda ona kanmıştır.Bazı uyuşşturucu maddeler kullanarak özellikle haşhaş,insanları bir yere kapatıp onları cennete götürdüklerini söylemiştir.Etrafına topladığı kimselerde o bize cenneti yaşatıyor diyerek arkasında durmuşlardır.


İslam ülkeleri neden sıkıntı içerisinde? 27. Mart 2016

Aklı başında olan herkes, bugün Müslümanların sıkıntı içinde olmalarında, suçun İslamiyet’te değil, bu dinin esaslarını bilmeyen veya bildiği hâlde tatbik etmeyen kimselerde olduğunu görür. Hristiyanların fen sahasında ilerlemesine ise, Kitab-ı Mukaddes’in, Tevrat ve İncil’in değil, iman etmedikleri hâlde, Kur’an-ı kerimin gösterdiği saadet yoluna sarıldıkları, böylece kendi çalışkanlıklarının, gayretlerinin, doğruluklarının ve sebatlarının sebep olduğunu derhal fark eder. Bizim dinimizde, çalışmak, dürüst ve sebat sahibi olmak, her şeyi öğrenmek önemle emrolunduğu hâlde, bunu yapmayanlar şüphesiz ki, Allahü teâlânın gazabına uğrayacaklardır. Yoksa Müslümanların geri kalmalarının sebebi, Hristiyan veya ateist olmadıklarından değil, tam tersine, hakiki Müslüman olmadıkları içindir.

Japonlar Hristiyan olmadıkları hâlde, Kur’an-ı kerimin emrettiği gayret, çalışma azmi ve dürüstlük neticesi olarak optikte Almanları, otomobil sanayiinde Amerikalıları geçtiler. 1985 yılında, Japonya’da beş buçuk milyon otomobil yapıldı ve bütün dünya buna hayret etti. Japon halkı, maddî refah içindedir. Elektronik sanayiinde de, dünyayı geçmiştir. Yalancı misyonerler acaba buna ne derler? Dünyayı kaplayan, Japonların yaptığı bisikletlerin, mikroskopların, bilgisayarların, teleskopların, fotoğraf makinelerinin Hristiyanlıkla bir alakası var mı?

Görüldüğü gibi dinli dinsiz çalışan kazanıyor, çalışmayan da geriliyor.

Ateist, (Dinimizden utanıyoruz) diyor. Yani (Müslümanlar, sizin dininiz utanılacak bir dindir) diyor. Kendi dini yok ki, niye utansın? Güya bizim adımıza utanıyor. Bizim de, utanacak bir şeyimiz yok. Dinimiz, çalışmayın demiyor. Dinimizden niye utanalım ki? Çalışmayanlar ve Müslümanları çalıştırmayanlar, Müslümanlığa iftira edenler utansın.

Osmanlı çalıştı, dünya devleti olmuştu. İçimizdeki masonlar ve dinsizler yıktılar. Bu hükümeti de yıkmaya uğraşabilirler. Suç dinde değil. Suç, çalışıp çalışmamaktadır. Din çalışma dese, o zaman dini suçlarsın. Hiç sebepsiz dini suçluyorsun. İnanmanın çalışmaya ne zararı olur?

Suçlaman bilimsel değil, tamamen duygusaldır ve maksatlıdır. Sen Ay’a gitmeye kalktın da din engel mi oldu? Kalkınmaya çalıştın da din mâni mi oldu? Dinimizi suçlamaktaki art niyetin ne? Dinin kalkınmaya ne zararı olur?

İnsanları boğazla diyen kim? Dinsizler, memleket ilerlemesin diye boğazlıyorlar. Onların boğazlamasını yakıp yıkmasını Müslümanlara niye mal ediyorsun?

Yaratan ile yaratık mukayese olmaz. Allah sana göre mi düzen kuracak? Düzeninde bir eksiklik yok.

Her şeyi yoktan yaratana böyle kafa tutmak, güya ona akıl vermek ne kadar çirkindir. İnsan kul olduğunu bilmeli. Yaradan’a kafa tutsa neyi değiştirebilir? Düzen devam eder, (İt ürür, kervan yürür) demişlerdir.


Boşta bulunup istemeden hata ile insan şirke düşermi? İman - 27. Mart 2016

Şirk,insanın bile bile bir hatayı yapıp devam ettirmesidir.Senin kazara yanlışlıkla yapmış olduğun bir husus seni şirke götürmez.


Be Sociable, Share!